Udhëzim për mbushje

 
  1. Makina parkohet në vendin e shënjuar të  parkimit dhe shkyçet
  2. Kablloja për mbushje lidhet së pari me mbushësin dhe pastaj edhe me makinën
  3. Në qoftë se indikatori LED në anën e majtë të mbushësit ndriçon gjelbër, stacioni është aktiv dhe mund të shfrytëzohet.
  4. Afrohet kartela tek lexuesi RFID që gjendet në anën e djathtë të mbushësit, me çka aktivizohet mbushja
  5. Indikatori LED e ndryshon ngjyrën nga gjelbër në të kaltër si sinjal për fillim të suksesshëm të mbushjes
  6. Pas  mbarimit të mbushjes, së pari hiqet kablloja nga makina dhe pastaj nga mbushësi
     Погледнете: