Rrjeti i mbushësve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Податоци за карта
Map data ©2018 Google Imagery ©2018 TerraMetrics
 
 
Податоци за картаMap data ©2018 Google Imagery ©2018 TerraMetrics
Map data ©2018 Google  Imagery ©2018 TerraMetrics
 
 
Карта
Сателит

Wallbe Pro Plus

Wallbe Pro

Полначот е во изработка 
EVN, në territorin e Maqedonisë ka instaluar 5 mbushës të modelit Wallbe Pro me fuqi prej 22 kW, me mundësi të mbushjes së një makine, dhe 35 mbushës me fuqi prej 2x22 kW të modelit Wallbe Pro Plus, me mundësi që njëkohësisht dy makina të mbushen. Të gjithë mbushësit janë nga prodhimi gjerman dhe Tip 2.
 
 1. Wallbe Pro Plus
  • Kyçja: Tip 2
  • Fuqia: 2x 22kW (2x 32A, 400V)
  • Verifikim i mbushjes: me RFID kartelë
  • Interfejs: Ethernet RJ45
  • Indeksi i mbrojtjes: IP 54
  • Shtrirja e temperaturës: -25 deri +70 °С
  • Standard: Në përputhje me standard IEC 61851 Mode 3, CE pajtueshmëri
  • Prodhimi: Gjermani
   
 2. Wallbe Pro
  • Kyçja: Tip 2
  • Fuqia:  22kW (1x 32A, 400V)
  • Verifikim i mbushjes: me RFID kartelë
  • Interfejs: Ethernet RJ45
  • Indeksi i mbrojtjes: IP 54
  • Shtrirja e temperaturës: -25 до +70 °С
  • Standard: Në përputhje me standard IEC 61851 Mode 3, CE pajtueshmëri
  • Prodhimi: Gjermani