Мрежа на полначи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Податоци за карта
Map data ©2018 Google Imagery ©2018 TerraMetrics
 
 
Податоци за картаMap data ©2018 Google Imagery ©2018 TerraMetrics
Map data ©2018 Google  Imagery ©2018 TerraMetrics
 
 
Карта
Сателит

Wallbe Pro Plus

Wallbe Pro

Полначот е во изработка


 
ЕВН на територија на Македонија инсталира полначи од моделот Wallbe Pro со моќност од 22 kW со можност за полнење на едно возило, и полначи со моќност од 2x22 kW од моделот Wallbe Pro Plus со можност две возила истовремено да вршат полнење. Сите полначи се од германско производство и од Тип 2.
 
 1. Wallbe Pro Plus
  • Приклучок: Тип 2
  • Моќност: 2x 22kW (2x 32A, 400V)
  • Верификација на полнење: со RFID картичка
  • Интерфејс: Ethernet RJ45
  • Индекс на заштита: IP 54
  • Температурен опсег: -25 до +70 °С
  • Стандард: Во согласност со стандард IEC 61851 Mode 3, CE сообразност
  • Производство: Германија
   
 2. Wallbe Pro
  • Приклучок: Тип 2
  • Моќност:  22kW (1x 32A, 400V)
  • Верификација на полнење: со RFID картичка
  • Интерфејс: Ethernet RJ45
  • Индекс на заштита: IP 54
  • Температурен опсег: -25 до +70 °С
  • Стандард: Во согласност со стандард IEC 61851 Mode 3, CE сообразност
  • Производство: Германија